Zasady BHP – Film instruktażowy

Zasady BHP są niezwykle ważne, choćby dlatego, że dzięki nim możesz uniknąć wielu wypadków. Statystycznie najwięcej urazów powstaje w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z ciężkimi ładunkami.

Chodzi tu konkretnie o takie ręczne czynności jak podnoszenie, przenoszenie, pchanie i ciągnięcie paczek lub innych przedmiotów. Należy pamiętać przede wszystkim o 3 zasadach:
unikanie – w miarę możliwości unikaj ręcznego wykonywania takich czynności, jeśli możesz skorzystać z wózków lub innej pomocy, zrób to;
ocena – przeanalizuj sytuację, sprawdź otoczenie, oceń wagę przedmiotu;
redukcja – jeśli to możliwe zredukuj szanse na pojawienie się urazu do minimum.
A jaka jest prawidłowa postawa przy podnoszeniu ciężkich rzeczy? Dowiedz się więcej z naszego filmu instruktażowego.

Bądź przygotowany do pracy w Anglii!